Zachęcam do udziału w konkursie

Zaproszenie

do Międzyprzedszkolnego Konkursu Plastycznego Bohaterowie naszych bajek

1.   Cele konkursu:
- propagowanie  i rozwijanie zainteresowań czytelniczych;
- rozwijanie zdolności manualnych dziecka;
- rozwijanie kreatywności i wrażliwości estetycznej.

2. Warunki uczestnictwa w konkursie: 

- konkurs jest skierowany do dzieci w wieku od 3 do 6 lat;
- tematyka prac plastycznych dotyczy treści bajek - Bohaterowie naszych bajek;
- technika wykonania prac – dowolna (rysunek, wyklejanka, wydzieranka itd.); 
- praca samodzielna, wykonana przez dziecko;
- forma pracy - płaska, w formacie A4 lub A3;
- każda praca powinna zawierać metryczkę: imię i nazwisko autora, wiek, nazwa placówki, imię i nazwisko nauczyciela grupy.

3.  Prace należy złożyć do 22 marca 2019 r.
4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 28 marca 2019 r.Serdecznie zapraszamy!
Organizatorki konkursu

D. Ryguła
G. Janosz

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Ruch i zabawa to ważna sprawa

Spotkanie z siostrą Rozalią